bỏ vành móng ngựa

  • Vành móng ngựa, chỗ ngồi của luật sư và công lý

    Vành móng ngựa, chỗ ngồi của luật sư và công lý 2018-01-12 18:08:21

    Chúng ta đang chứng kiến hai phiên tòa đầu tiên tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không có vành móng ngựa và vị trí ‘chiếc ghế ngồi’ của luật sư với đại diện Viện Kiểm sát đã thay...