Đặt hình ảnh Đức Phật và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhau có gì mà xuyên tạc?

11:06 14/05/2019

Mấy hôm nay, dư luận nói nhiều về bức tranh sơn mài “Đạo pháp và dân tộc” của doanh nhân Hà Huy Thanh tài trợ thực hiện, tặng cho Học viện Phật Giáo Việt Nam. Nhà báo Phan Đăng, nghệ sĩ Thành Lộc cùng các trang mang tên “Việt Tân”, “Việt Nam thời báo” cho rằng: Không thể đặt hình ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhau vì “một bên khởi xướng theo đuổi triết lý buông bỏ, một bên lấy bạo lực cách mạng để giải phóng dân tộc” rồi “Chùa chính trị! Đâu được phép ngồi ngang chiếu”, “Lộng ác thành thiện”, “Cổ động Phật giáo để nịnh bợ Đảng Cộng sản”. Vậy nên hiểu thế nào?

buctranhdao

Nếu ai đã học qua Tư tưởng Hồ Chí Minh, hoặc được nghe nhiều bài giảng của GS.TS Hoàng Chí Bảo về tư tưởng Hồ Chí Minh thì sẽ biết trong Tư tưởng Hồ Chí Minh có rất nhiều điểm tương đồng và kế thừa triết học Phật giáo. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nói “Muốn làm 1 cậu học trò nhỏ” của Đức Phật Thích Ca, vì vậy trong nhân sinh quan, thế giới quan, phương pháp luận của Hồ Chí Minh hàm chứa rất nhiều giáo lý, triết lý nhà Phật!

Qua góc nhìn của Người với giáo lý Phật giáo, đó là niềm tin và hy vọng của Người đối với toàn thể tăng ni và đồng bào Phật giáo trong việc góp sức mình vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, bình an và hạnh phúc. Đến với Phật giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh như đến với tư tưởng vị tha, cứu khổ, mưu cầu hạnh phúc, an lành cho con người, bình an cho xã hội. Và chính Người, nhà cách mạng đã hành động như một nhà hiền triết hướng đến những gì cao đẹp nhất của con người.

aphandangathanhNgười từng nói: “Đức Phật dạy tín đồ, con người thông hiểu, tu hành từ muôn vàn giáo lý, đặng kết đọng hướng tới sống theo đức hạnh cao nhất. Hãy gấp làm điều thiện, ngăn tâm làm điều ác” và luôn coi yêu thương con người là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất.

Từ những giáo lý tốt đẹp của Đạo Phật, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gạn lọc, kế thừa, cách mạng hóa những hạt nhân hợp lý trong triết lý đạo Phật, nhất là triết lý đề cao nếp sống đạo đức trong sáng, chủ trương bình đẳng, yêu thương đồng loại, chống điều ác. Người đã nâng nó lên thành ngọn lửa hun đúc cho truyền thống yêu nước, nhân ái của dân tộc, động viên khích lệ đồng bào theo đạo Phật đồng lòng xây dựng đất nước. Đó là lòng yêu thương con người, quên mình vì mọi người, mình vì người khác…

Ước nguyện của Đức Phật là nhằm “xây dựng cuộc đời thuần mỹ, chí thiện, bình đẳng, yên vui và no ấm”, đó là Đạo pháp; Còn với Bác Hồ, chỉ có một mục đích duy nhất: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do… Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, ấy là dân tộc

Có thể thấy, mặc dù không xuất gia đi tu, không phải là tăng ni, Phật tử nhưng suy nghĩ và hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chịu ảnh hưởng phần nào từ những giáo lý tốt đẹp của Phật giáo. Việc đưa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ngang hàng với Đức Phật trong bức tranh “Đạo Phật và dân tộc” là điều không nên và có phần hơi khiên cưỡng vì dẫu sao vị lãnh tụ của chúng ta vẫn là thế hệ đi sau, là học trò của Đức Phật mà thôi. Không ai phản đối việc những người làm ra bức tranh này bày tỏ sự kính trọng và tấm lòng của mình với Bác Hồ nhưng tôn kính bằng cái tâm thôi chưa đủ. Cần lắm sự hiểu biết để tránh trường hợp bị nhà báo Phan Đăng, nghệ sĩ Thành Lộc, trang “Việt Tân” và “Việt Nam thời báo” lợi dụng xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh và chính quyền, gây mất đoàn kết lương-giáo và hòa hợp dân tộc nước nhà.

Nhà triết học Denis Diderot từng nói: “Hạnh phúc nhất là người đem lại hạnh phúc cho nhiều người nhất”. Vì vậy, nếu không mang lại được cho nhau nguồn năng lượng tích cực, thì cũng đừng cố gắng gieo rắc sự tiêu cực ra xã hội như là một loại “chất thải” dơ uế.

TH

Bình luận