Các doanh nghiệp tự xét nghiệm cho shipper ở TP.HCM từ ngày 24-9

14:07 21/09/2021

Các doanh nghiệp quản lý shipper tại TP.HCM chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm và cập nhật kết quả vào kho dữ liệu dùng chung của TP để phục vụ công tác phòng, chống dịch kể từ ngày 24-9 đến ngày 30-9,

Nội dung trên được nêu trong văn bản mới nhất do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình ký ngày 21-9 về việc tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xét nghiệm của lực lượng giao hàng sử dụng công nghệ (shipper) tiến tới quản lý bằng công nghệ.

Shipper tại TPHCM xếp hàng dài chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Theo đó, UBND TP.HCM chỉ đạo, việc xét nghiệm đối với shipper được tập trung thực hiện tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn TP đến hết ngày 21-9.

Kể từ ngày 22-9 đến hết ngày 23-9, các doanh nghiệp và shipper tiến hành tập huấn công tác xét nghiệm và cập nhật dữ liệu thông tin xét nghiệm trên các ứng dụng của doanh nghiệp hoặc sử dụng ứng dụng do Sở Thông tin – truyền thông hướng dẫn.

Toàn bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ do Sở Y tế cấp trên cơ sở số lượng đăng ký của shipper với Sở Công thương theo nguyên tắc mẫu gộp 3 người, 3 ngày/lần.

Các doanh nghiệp quản lý shipper nhận bộ xét nghiệm nhanh kháng khuyên tại Sở Công thương. Thời gian này các shipper có thể sử dụng kết quả xét nghiệm còn giá trị.

Kể từ ngày 24-9 đến ngày 30-9, danh nghiệp quản lý shipper chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm và cập nhật kết quả vào kho dữ liệu dùng chung của TP theo hướng dẫn của Sở Thông tin – truyền thông để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

UBND TP.HCM giao Sở Công thương hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và kết quả xét nghiệm.

Trường hợp các shipper không đáp ứng đủ các điều kiện trên sẽ không được hoạt động.

Trâm Anh  

Bình luận