Không chấp nhận những nhận định thiếu khách quan về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam

10:09 08/05/2019

Ngày 29/4, tại Washington DC, Ủy Hội quốc tế Hoa Kỳ về tôn giáo (USCIRF) đã có công bố Phúc trình thường niên về tự do tôn giáo thế giới. Trong đó, tổ chức này đã đưa ra những nhận định thiếu khách quan, mang tính quy chụp về tình hình tôn giáo ở Việt Nam.

Theo báo cáo của Tổ chức này, USCIRF cho rằng: “Vấn đề tự do tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam vẫn bị xuống cấp nghiêm trọng; chính phủ Việt Nam tiếp tục đàn áp mọi tôn giáo, thường bắt giữ những người biểu tình ôn hòa để đòi hỏi tự do tín ngưỡng và tự do thờ phượng, trong đó có những nhà hoạt động cho tôn giáo và nhân quyền; nhiều tổ chức tôn giáo không được chính phủ công nhận và không được cấp giấy phép sinh hoạt, điển hình như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và vị lãnh đạo tinh thần là hòa thượng Thích Quảng Độ…”.

Những luận điệu mà tổ chức USCIRF đưa ra đã hoàn toàn sai lệch, sai sự thật về tình hình vấn đề tôn giáo ở Việt Nam. Những luận điểm này được tổ chức này thu thập thông tin một phần từ các thế lực thù địch, những tổ chức phản động đang lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta.

Việt Nam quốc gia luôn coi trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân

Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo, trong đó có 6 tôn giáo lớn và 41 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động với hơn 25 triệu tín đồ (chiếm khoảng 27% dân số cả nước). Hiện nay, các tôn giáo đã có hệ thống đào tạo quy mô trong cả nước, trong đó Phật giáo có 04 Học viện, 35 trường Cao đẳng, Trung cấp Phật học; Công giáo có 07 Đại Chủng viện; Tin lành có 01 Viện và 01 trường Thánh kinh Thần học,…

Hằng năm, có khoảng 8.500 lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng được tổ chức trên toàn quốc. Ngày càng nhiều các chức sắc, nhà tu hành tham gia quản lý nhà nước và xã hội, là đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Có khoảng 8.500 lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng được tổ chức hằng năm trên toàn quốc

Những năm qua, Việt Nam là quốc gia tích cực thực hiện các nghĩa vụ, cam kết quốc tế về quyền con người, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Có thể kể đến như: Vai trò thành viên Hội đồng Kinh tế – Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016 – 2018; tham gia vào Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về quyền con người (AICHR); thực hiện Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ II của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Đây chính là những bằng chứng sinh động nhất khẳng định mạnh mẽ nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Và đây chính là một sự thật khách quan không ai có thể phủ nhận được.

Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán chính sách tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có đề cao quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Kể từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 234/SL khẳng định:

“Việc tự do tín ngưỡng, tự do thờ cúng là quyền lợi của nhân dân. Chính phủ luôn tôn trọng và giúp đỡ nhân dân thực hiện. Chính quyền không can thiệp vào nội bộ các tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo phải tuân theo pháp luật của Nhà nước như mọi tổ chức khác của nhân dân. Việc bảo vệ tự do tín ngưỡng bắt buộc phải trừng trị những kẻ đội lốt tôn giáo gây rối loạn”.

Trong bản Hiến pháp đầu tiên của một nước Cộng hòa non trẻ cũng đã khẳng định: “Tất cả quyền binh trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái, trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo” (tại Điều 1, Chương 1); hay: “Công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng” (tại Điều 10, Chương 2).

Kế thừa, phát triển quan điểm trên Đảng ta đã khẳng định: “Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo Hiến chương, Điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước”.

Hiến pháp 2013 trên cơ sở thể chế hóa quan điểm của Đảng, luật pháp quốc tế về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, cũng đã khẳng định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật” (Điều 24).

Đặc biệt, Quốc hội ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 là cơ sở pháp lý quan trọng để khắc phục những bất cập, tồn tại những vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành, đổi mới cơ chế quản lý nhà nước, nhằm tạo nên sự minh bạch, tạo cơ chế pháp lý nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Thích Quảng Độ – luôn mạo xưng, chống đối, vi phạm pháp luật Việt Nam

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động vẫn đang tìm cách lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo để chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Các tổ chức này thường xuyên lợi dụng vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng để xuyên tạc các chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Thậm chí, các tổ chức này còn ra sức xuyên tạc cho rằng Việt Nam đàn áp tôn giáo, để nhằm mục đích chia sẽ đoàn kết tôn giáo, chia tách tôn giáo ra khỏi khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng lợi dụng các vấn đề tôn giáo ở các điểm thờ tự như chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), chùa Phúc Khánh (Hà Nội)… để xuyên tạc thông tin, vu khống chính quyền các cấp và địa phương bao che.

Chúng lợi dụng sai phạm của Thích Quảng Độ từng tu tại Thanh Minh Thiền Viện (số 90 Trần Huy Liệu, pường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh) để xuyên tạc thông tin Việt Nam đàn áp tôn giáo.

Cá nhân ông Thích Quảng Độ là người có thái độ bất mãn, phản đối chính quyền nhân dân, vu cáo chính quyền đán áp Phật giáo trong giai đoạn từ tháng 4/1977 đến tháng 12/1978. Do có những hành vi tổ chức các hoạt động tôn giáo, kêu gọi tăng ni chống đối Nhà nước, ông Thích Quảng Độ đã bị bắt giữ, truy tố trước pháp luật.

Từ năm 1992, ông Thích Quảng Độ tiếp tục thực hiện các hành vi chống đối, viết và phát tán những thông tin, tài liệu xuyên tạc tình hình trong nước, nhằm vun vén mục đích cá nhân là đòi phục hồi “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” và bầu ông là Viện trưởng Viện Hóa đạo.

Năm 1994, ông Thích Quảng Độ cùng một số cá nhân thành lập “Tăng đoàn bảo vệ chánh pháp” và “Ban Công tác Từ thiện xã hội – Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” để lôi kéo quần chính, tăng ni chống lại chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lợi dụng tình hình lũ lụt ở các tỉnh Tây Nam Bộ ông Thích Quảng Độ đã lợi dụng việc cứu trợ để phô trương lực lượng và tuyên truyền nhằm công khai hóa các hoạt động của tổ chức này.

Với hành vi ngang nhiên lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng để vi phạm pháp luật, nên tháng 1/1995 ông Thích Quảng Độ đã bị bắt giam và tháng 8/1995, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử cá nhân ông và các thành viên trong nhóm 5 năm tù giam và thời hạn quản chế 5 năm về tội phá hoại chính sách đoàn kết và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước.

Thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, nhân dịp Quốc khánh 2/9/1998, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn cho ông Thích Quảng Độ. Nhưng bản chất với âm mưu chống phá cá nhân ông lại kêu gọi một số đối tượng cực đoan, chống phá nhà nước ở Hải ngoại để công khai thách thức chính quyền, yêu cầu công nhận và phục hồi “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất”.

Với hành vi truyền bá thông tin vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo của Thích Quảng Độ, Hòa thượng Thích Thanh Tứ – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định việc làm của ông Thích Quảng Độ là mạo xưng, không có giá trị pháp lý, trái với Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trái với pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Trong suốt quá trình thành lập nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa tới nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các tổ chức tôn giáo đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến và tiếp tục phát huy vai trò trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, đã có rất nhiều tổ chức tôn giáo, tăng ni, phật tử luôn luôn hướng tới sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước” được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tôn vinh.

(Theo butdanh)

Bình luận