Lộ bản chất những kẻ giả đạo đức để phá hoại lợi ích quốc gia, dân tộc

16:29 15/07/2019

Ngày 30/6/2019, Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định bảo vệ đầu tư EU-Việt Nam đã chính thức được ký kết tại Hà Nội. Đây là một cột mốc quan trọng đối với thương mại toàn cầu của Việt Nam.

Phá hoại đất nước mà đáng để tự hào ư?

EVFTA là thành quả sau rất nhiều nỗ lực của Đảng, Nhà nước; là kết quả của quá trình ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo; là thành quả cố gắng của toàn dân. Tất nhiên, EVFTA ngoài việc đem đến những cơ hội sẽ đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế của Việt Nam. Nhưng, chắc chắn một điều là mọi thành phần trong nền kinh tế Việt Nam lúc này đã đủ sẵn sàng để “chinh chiến” trong một môi trường kinh tế rộng lớn hơn và không ngại bất cứ thử thách nào. Cái chúng ta là cơ hội cho doanh nghiệp cho những người kinh doanh…

Vậy mà, đi ngược lại với sự chuẩn bị, sự cố gắng của cả đất nước, vẫn tồn tại những kẻ ngang nhiên muốn phá hoại thành quả EVFTA. Đáng căm phẫn hơn, những kẻ ấy lại luôn miệng biện minh rằng chúng muốn xây dựng đất nước tốt hơn.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, đám người trong nhóm Việt Tân, Hội anh em dân chủ, RFS đã liên hệ với một số dân biểu EU nhằm tác động những người này can thiệp vào việc phê chuẩn EVFTA của Nghị viện châu Âu. Bọn này ra rả rằng chúng đang đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam nhưng đến cuối cùng thì tự lộ ra bản chất muốn phá hoại EVFTA.

Vì sao?

Việt Tân, Hội Anh em dân chủ, RFS,… hay bất kì một tổ chức tương tự nào vốn dĩ cũng chỉ được coi là “hội, nhóm” chống đối Đảng, Nhà nước. Bên ngoài, chúng dùng danh nghĩa đấu tranh cho người dân Việt Nam nhưng bản chất lại chỉ muốn hạ bệ uy tín của Đảng, Nhà nước nhằm gây rối tình hình an ninh trật tự tại Việt Nam, tiến tới lật đổ Nhà nước, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam…

Rõ ràng, EVFTA được ký là minh chứng cho những hành động cụ thể, thiết thực mà Đảng, Nhà nước nỗ lực, cố gắng vì Nhân dân. Thành quả này được mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ, cổ vũ, tăng thêm niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Đây là lý do tiên quyết mà bọn phản động, chống đối muốn phá hoại EVFTA bằng được. Chúng nghĩ rằng phá hoại EVFTA sẽ đồng nghĩa phá hoại được uy tín của Đảng, Nhà nước. Từ đó, càng có cớ để tiếp tục xuyên tạc, vu khống và lừa gạt người dân.

Mặt khác, phá hoại EVFTA còn là chiêu trò để đám phản động, chống đối gây tiếng vang, tự đánh bóng tên tuổi. Qua đó, chúng tiếp tục có cơ hội vận động những khoản tiền tài trợ của các thế lực thù địch nước ngoài nhằm vào Việt Nam.

Mưu đồ thâm hiểm này đã được thực hiện hết những lần này đến lần khác, cứ mỗi khi Việt Nam mở rộng, ký kết quan hệ ngoại giao là chúng đều xuất hiện để phá hoại. Những hành động đáng khinh này vốn dĩ phải bị tẩy chay, phải được đem ra để lật tẩy sự giả dối, hoa mỹ mà đám Việt Tân, Hội Anh em dân chủ, RFS tự vẽ ra.

Bản chất đã rõ!

Hành động vu khống về tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam nhằm muốn Nghị viện Châu Âu không thông qua EVFTA đã tố cáo bản chất phá hoại thật sự của đám người Việt Tân, Hội Anh em dân chủ hay RFS. EVFTA mang lại lợi ích, cơ hội phát triển kinh tế cho toàn thể các tầng lớp xã hội. Vậy, những kẻ phá hoại EVFTA chính là những kẻ đi ngược lại với lợi ích của cả xã hội.

Lâu nay, với cái danh “chống Đảng, Nhà nước là vì nhân dân”, đám phản động, chống đối dần dần lừa gạt, lôi kéo niềm tin của một bộ phận dư luận. Nhưng nay, với hành động đi ngược lại lợi ích chung của Nhân dân thế này, còn điều gì để bàn cãi nữa đây? Những kẻ phá hoại đã bị bóc trần bản chất xấu xa. Cái chúng muốn hoàn toàn không phải điều tốt đẹp cho toàn thể xã hội. Lợi ích cá nhân, lợi ích của nhóm chống đối mới là thứ mà bọn phản động muốn hướng tới. Để chống Đảng, Nhà nước, chúng bất chấp phá hoại đi cơ hội kinh tế to lớn của Nhân dân. Chúng bằng mọi cách vu khống, bôi xấu đi hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Nó chẳng khác nào những kẻ bán nước thời phong kiến, “cõng rắn cắn gà nhà” đáng bị đào thải khỏi xã hội.

Chưa hết, cũng từ những hành động phá hoại đất nước như vậy mà bản chất “nô lệ” của đám phản động, chống đối lại bộc lộ rõ ràng hơn. Thủ đoạn hoạt động của đám người này là câu kết, móc nối với những cá nhân nước ngoài, thường xuyên muốn can thiệp vào công việc nội bộ quốc gia của Việt Nam. Từ đó, bằng quá trình ngoại giao mà tác động ngược trở lại các chính sách phát triển trong nước. Đây là một loại tư tưởng lệ thuộc, luôn chỉ biết “cúi đầu” trước nước ngoài.

Rõ ràng, việc nội bộ quốc gia phải do quốc gia tự quyết. Chỉ những kẻ có tư duy nô lệ, luôn phụ thuộc bên ngoài mới nghĩ đến việc phải trông cậy vào nước ngoài. Người Việt ngày hôm nay đã trải qua bao cuộc chiến tranh chống quân xâm lược để có được độc lập, chủ quyền, tự do. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự quyết cho dân tộc thì tại sao phải “cúi đầu”, tại sao phải mang “tư duy nô lệ” như đám người phản động, chống đối kia?

Dân chủ, nhân quyền,… có mãi chỉ là cái cớ mù mờ mà những kẻ đạo đức giả dùng để chống đối, đi ngược lại với lợi ích dân tộc. Đây chính là một loại giặc mới, loại giặc phá hoại nguy hiểm trong con đường phát triển của đất nước mà chúng ta cần loại trừ!

(Theo Bút Danh)

Bình luận