Năm 2019, TPHCM đột phá trong cải cách hành chính

17:09 03/02/2019

Năm 2019, TPHCM xác định là năm đột phá về cải cách hành chính. Trong đó, để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, cải cách hành chính sẽ được đo lường bằng kết quả ở từng phường/ xã, sở/ngành. 

TPHCM là đô thị lớn của cả nước với hơn 10 triệu dân và hơn 300.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động. Nhu cầu về giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày đối với các cơ quan quản lý nhà nước là rất lớn.

Thành phố cũng cần cải tạo môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài; cải cách các thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư; hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp trong thanh niên.DSC_1384

Bên cạnh đó, TPHCM đang tiến hành xây dựng đô thị thông minh, thành phố có chất lượng sống tốt. Xây dựng đô thị thông minh có hai mục tiêu là phải xây dựng thành công chính quyền đô thị và áp dụng giải pháp công nghệ để giải quyết những vấn đề quản lý, quy hoạch, vấn đề cung cấp dịch vụ tiện ích, nâng cao đời sống người dân.

Chính vì vậy, cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính quyền vì dân phục vụ, để đưa TPHCM phát triển nhanh và bền vững.

Tại buổi họp mặt báo chí đầu năm 2019, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, năm 2019, TPHCM xác định là năm đột phá về cải cách hành chính.

Trong đó, TPHCM sẽ tập trung 10 giải pháp đồng bộ cải cách hành chính như xây dựng chính quyền điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, thu hút nhân tài, khuyến khích tinh thần làm việc qua việc chi thu nhập tăng thêm; đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh sẽ kiểm tra thường xuyên đột xuất tối thiểu 30% cơ quan đơn vị về cải cách hành chính. Xây dựng quy chế với từng ngành, từng địa phương, quyết tâm đổi mới tinh thần làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp, không né tránh, đùn đẩy.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, mục tiêu của cải cách hành chính là làm cho bộ máy chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả. Những năm qua, TPHCM có khảo sát sự hài lòng của người dân đối với bộ máy chính quyền bằng phiếu nhưng từng quận/huyện, phường/xã chưa trả lời được người dân hài lòng bao nhiêu phần trăm.

Để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cải cách hành chính phải được đo lường bằng kết quả tại từng phường/xã, sở/ngành, điều mà những năm qua TPHCM chưa làm tốt.

Đặc biệt, năm 2019, TPHCM yêu cầu các sở/ngành, quận/huyện phải công khai hóa tất cả thủ tục, quy trình hành chính. “Người dân mong muốn được trả hồ sơ đúng hạn nên quy trình liên sở/ngành, quận/huyện phải có thời hạn và phấn đấu 90% đạt đúng hạn – đây là một thách thức, nếu không đạt yêu cầu thì không thể gọi là đột phá được”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

(Theo Vietnam )

Bình luận