​Tàu cá Trung Quốc

  • Cần làm gì với mưu đồ Trung Quốc ở đá Ba Đầu?

    Cần làm gì với mưu đồ Trung Quốc ở đá Ba Đầu? 2021-11-08 06:34:39

    Trung Quốc lộ rõ ý đồ muốn kiểm soát hoàn toàn đá Ba Đầu nằm trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.  Hồi tháng 10, nhiều hình ảnh vệ tinh được công bố cho thấy các tàu cá của Trung Quốc (TQ)...