19 camera 270 tỷ

  • Ăn cũng chừa cho dân đường sống với chứ…

    Ăn cũng chừa cho dân đường sống với chứ… 2019-10-25 17:51:39

    Có hai sự việc trong mấy ngày qua được nhắc đến nhiều, tưởng chẳng liên quan đến nhau, nhưng lại đều có chung một trọng số. Ấy là những con số đè nặng lên lưng mỗi một người dân Việt Nam…  Ấy...