3 dự án luật

  • Thủ tướng phân công soạn thảo 3 dự án luật

    Thủ tướng phân công soạn thảo 3 dự án luật 2019-01-29 10:06:03

    Thủ tướng Chính phủ vừa phân công một số cơ quan chủ trì soạn thảo, trình các dự án luật được điều chỉnh bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Theo phân công của Thủ...