5G của Trung Quốc

  • Mỹ lo mạng 5G của Trung Quốc ‘chia rẽ thế giới’

    Mỹ lo mạng 5G của Trung Quốc ‘chia rẽ thế giới’ 2019-11-06 11:39:47

    Người đứng đầu FCC cho rằng việc tạo ra 5G kết hợp chính sách kiểm duyệt gắt gao của Trung Quốc có thể gây tác động tiêu cực đến Internet. “Chúng tôi không muốn Internet bị Balkan hóa”,...