8 người chạy thận tử vong

  • Công bố Cáo trạng vụ chạy thận làm 9 người chết

    Công bố Cáo trạng vụ chạy thận làm 9 người chết 2018-12-07 16:32:34

    “Với trình độ, nhận thức và vai trò, trách nhiệm được giao, Hoàng Công Lương phải biết nước sử dụng trong lọc máu phải đảm bảo chất lượng, sau khi sửa chữa, bảo dưỡng “tẩy rửa màng RO”...