9.100 ha rừng

  • Ban Quản lý rừng phòng hộ để mất hơn 9.100 ha rừng

    Ban Quản lý rừng phòng hộ để mất hơn 9.100 ha rừng 2019-06-08 10:17:42

    Trong nhiều năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ đã để mất hơn 9.100ha rừng. Để xảy ra sai phạm, trách nhiệm chính thuộc về lãnh đạo ban, Sở NN-PTNT… Phá rừng ở Gia Lai Ngày 8-6, tin từ Thanh tra...