à USS Green Bay

  • Trung Quốc từ chối cho 2 tàu chiến Mỹ đến Hong Kong

    Trung Quốc từ chối cho 2 tàu chiến Mỹ đến Hong Kong 2019-08-14 07:24:25

    Hai tàu chiến này là USS Green Bay và USS Lake Erie, vốn đã lên lịch sẽ đến thăm Hong Kong vào cuối tháng 8 hoặc trong tháng 9 tới. Tàu chiến USS Geen Bay của Hải quân Mỹ. Ảnh: SPUTNIK Ngày 13-8, Bộ Quốc phòng...