âm mưu

  • Trung quốc âm mưu kiểm soát đa tầng trên Biển Đông

    Trung quốc âm mưu kiểm soát đa tầng trên Biển Đông 2019-09-14 07:40:25

    Bằng cách triển khai hệ thống thiết bị bay không người lái ở Biển Đông, Trung Quốc đang tiến hành bước tiếp theo để hình thành một mạng lưới kiểm soát đa tầng nhằm đạt được dã tâm thâu tóm...