Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

  • Cái nhìn đầy đủ từ cuộc diễn tập hàng hải Mỹ-ASEAN

    Cái nhìn đầy đủ từ cuộc diễn tập hàng hải Mỹ-ASEAN 2019-09-05 06:01:43

    Mỹ hoàn toàn sẵn sàng giữ vững cam kết của mình vào tiến trình hợp tác nhằm củng cố hòa bình và bảo vệ tự do, an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Trong cuộc họp...

  • Mỹ tung “vũ khí” mới đối phó Trung Quốc

    Mỹ tung “vũ khí” mới đối phó Trung Quốc 2019-01-07 11:19:06

    Giới chuyên gia cho rằng, những nỗ lực của Mỹ nhằm củng cố và tìm kiếm các đồng minh ở khu vực châu Á theo đạo luật mới được thông qua có thể khiến Trung Quốc đau đầu.  Căng thẳng đối đầu...