án lệ

  • Sao cuộc sống sôi sục mà pháp luật lại thờ ơ?

    Sao cuộc sống sôi sục mà pháp luật lại thờ ơ? 2019-04-21 06:24:12

    Cuộc sống ở ta đã phát sinh quá nhiều điều khẩn thiết mỗi ngày, nhưng sự phản ứng của nhà làm luật sao lại chậm chạp quá vậy! Nếu chú tâm quan sát, chúng ta sẽ thấy cuộc sống còn ngổn ngang...