an ninh tây bắc

  • Xuân của những chiến sĩ An ninh Tây Bắc

    Xuân của những chiến sĩ An ninh Tây Bắc 2019-02-05 15:31:55

    Trên những rẻo cao nơi địa đầu Tổ quốc, những chiến sỹ Phòng An ninh dân tộc – Cục An ninh nội địa ngày đêm không quản ngại gian khó, nỗ lực phấn đấu quyết tâm bám trụ bản làng, hoàn thành...