an ninh tiền tệ

  • ‘Việt Nam không nên phá giá đồng tiền’

    ‘Việt Nam không nên phá giá đồng tiền’ 2019-08-07 16:03:07

    Sau khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ (CNY) vượt qua mốc 7,  Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ. Tiến sĩ Cấn Văn Lực và nhóm tác giả của Viện Đào tạo và...