an toàn vệ sinh thực phẩm

  • Bí mật kinh hoàng bên trong hàng nghìn lọ sa tế giả

    Bí mật kinh hoàng bên trong hàng nghìn lọ sa tế giả 2019-01-24 11:20:45

    Lực lượng chức năng vừa thu giữ số lượng lớn sa tế giả với gần 3.000 lọ sa tế thành phẩm, số lượng lớn đã qua chế biến đang chờ đóng hộp, hàng nghìn lọ, vỏ nhãn hiệu, máy đóng gói… Ngày...