ảnh hưởng

  • Bất lợi của Việt Nam trong thương chiến Mỹ – Trung

    Bất lợi của Việt Nam trong thương chiến Mỹ – Trung 2019-08-31 08:12:51

    Dữ liệu thực tế xuất nhập khẩu sang Mỹ, Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm đang quay lưng với suy đoán ‘Việt Nam hưởng lợi từ thương chiến’. Tại diễn đàn về thuận lợi khó khăn trong thực...