ATTP

  • TP.HCM chung tay đảm bảo ATTP thức ăn đường phố

    TP.HCM chung tay đảm bảo ATTP thức ăn đường phố 2018-12-29 08:23:28

    Theo thống kê của BQL ATTP TP.HCM, hiện nay trên địa bàn TP.HCM có khoảng 20.013 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố với trên 24.522 người tham gia kinh doanh… Lễ phát động “Chung tay đảm bảo thức...