Ba Chúc

  • ‘Máu vẫn chưa ngưng loang trong lòng người Ba Chúc’

    ‘Máu vẫn chưa ngưng loang trong lòng người Ba Chúc’ 2019-01-07 10:07:42

    Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên cương Tây Nam thiêng liêng của Tổ Quốc, Ba Chúc đã trở thành một biểu tượng vĩnh cửu của nỗi đau và cũng là minh chứng bất diệt cho tội ác diệt chủng vào bậc...