Bắc Vân Phong

  • Chính thức gỡ lệnh đóng băng đất Bắc Vân Phong

    Chính thức gỡ lệnh đóng băng đất Bắc Vân Phong 2019-06-18 10:46:50

    Sau gần một năm “đóng băng”, UBND tỉnh Khánh Hòa chính thức ra văn bản cho phép chuyển nhượng trở lại đất đai ở huyện Vạn Ninh (nơi được chọn làm đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong). Chính thức...