bài hát trước 1975

  • Bỏ quy định cấp phép ca khúc trước 1975

    Bỏ quy định cấp phép ca khúc trước 1975 2019-02-11 11:35:32

    Chính phủ đã đồng ý với một số đề xuất xây dựng dự thảo nghị định mới, như bỏ quy định cấp phép ca khúc trước 1975. Quyền cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) Nguyễn Quang Vinh...