bài viết của bộ trưởng Tô Lâm

  • Đạo làm Tướng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

    Đạo làm Tướng theo tư tưởng Hồ Chí Minh 2019-01-30 07:14:54

    Hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019), 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), 74 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công...