Ban chỉ đạo 389 quốc gia

  • Xác minh phản ánh tình trạng buôn lậu tại Quảng Ninh

    Xác minh phản ánh tình trạng buôn lậu tại Quảng Ninh 2019-01-15 09:23:17

    Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ nội dung phản ánh của Báo Tiền phong...