bản đồ đường chín đoạn

  • Tàu khảo sát và mưu đồ đường chín đoạn phi pháp

    Tàu khảo sát và mưu đồ đường chín đoạn phi pháp 2019-08-15 10:45:30

    Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã liên tục đưa các tàu khảo sát địa chất vào vùng biển của các quốc gia ASEAN bao gồm Việt Nam, Philippines và Malaysia cùng với sự hộ tống của các tàu hải giám,...