bản đồ trung quốc

  • Bản đồ cổ Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa

    Bản đồ cổ Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa 2019-08-21 10:01:51

    Các bản đồ từ cổ đại cho đến thời Dân quốc do chính Trung Quốc phát hành đều thể hiện rõ lãnh thổ phía nam nước này chỉ tới đảo Hải Nam. Bản đồ Hoa Di đồ có nguồn gốc từ năm 1136 Trong...