bán hàng quá mạng

  • Kinh doanh qua mạng hết đường trốn thuế?

    Kinh doanh qua mạng hết đường trốn thuế? 2019-06-19 07:55:05

    Một số điều luật mới trong Luật quản lý thuế sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua sẽ hỗ trợ rất lớn trong quản lý thuế đối với cá nhân có thu nhập từ Google, Facebook, YouTube…, góp phần...