bản quyền Euro 2020

  • VTV mua bản quyền Euro 2020 tại Việt Nam

    VTV mua bản quyền Euro 2020 tại Việt Nam 2019-06-20 10:13:28

    Đài truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức sở hữu bản quyền truyền thông, trở thành đơn vị phát sóng VCK UEFA Euro 2020 tại Việt Nam VTV thông báo về việc sở hữu bản quyền Euro 2020. Theo đó, VTV là...