bắn rơi máy bay

  • Nước cờ khôn ngoan của Donald Trump tại Iran

    Nước cờ khôn ngoan của Donald Trump tại Iran 2019-06-21 22:35:26

    Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ kế hoạch tấn công Iran khi còn đúng 10 phút nữa sẽ nổ ra một cuộc chiến khôc liệt, vì ông nhật ra một điều đặc biệt quan trọng hơn.  Iran mới bắn rớt chiếc...