Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

  • Ban Bí thư chuẩn y 3 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

    Ban Bí thư chuẩn y 3 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM 2019-10-26 15:33:25

    Các đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Nguyễn Hồ Hải và Trần Kim Yến đã được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khóa X. Trưa nay 26-10, Thành ủy TPHCM đã công bố quyết...

  • Thành ủy TP.HCM có thêm 3 Ủy viên Ban Thường vụ

    Thành ủy TP.HCM có thêm 3 Ủy viên Ban Thường vụ 2019-10-02 17:58:36

    Ba ủy viên vừa được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM gồm: Ông Phan Nguyễn Như Khuê – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Nguyễn Hồ Hải – Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và bà Trần...