Bằng khen

  • Vì sao “lạm phát” điểm 10 và học sinh giỏi?

    Vì sao “lạm phát” điểm 10 và học sinh giỏi? 2019-06-03 11:37:50

    Tình trạng “lạm phát” điểm 10, học sinh giỏi, xuất sắc ở tiểu học và THCS đang đặt ra câu hỏi có phải thầy cô dạy rất giỏi, trò học rất siêu nên số học sinh xuất sắc ngày càng tăng? Là...