báo chí phản ánh

  • Thủ tướng yêu cầu xử lý một số thông tin báo nêu

    Thủ tướng yêu cầu xử lý một số thông tin báo nêu 2019-04-24 09:30:20

    Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý một số thông tin báo chí phản ánh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Cụ thể, Thủ tướng Chính...