báo chí phương Tây

  • Sự “độc lập giả tạo” của báo chí phương Tây

    Sự “độc lập giả tạo” của báo chí phương Tây 2019-06-22 20:20:18

    “Nhà báo độc lập, nhà báo tự do” là những khái niệm nhiều năm nay các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam vẫn ca ngợi, cổ súy. Vậy bản chất...