báo chí tuyên truyền

  • ‘Phải kéo những nơi chưa nóng cùng nóng lên’

    ‘Phải kéo những nơi chưa nóng cùng nóng lên’ 2019-02-12 16:46:53

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị báo chí cần tăng cường thông tin, tuyên truyền để khắc phục tình trạng “kỷ cương, phép nước” không nghiêm, “trên nóng, dưới lạnh, nóng lạnh không...