bão Covid-19

  • Vượt bão Covid-19: Doanh nghiệp Việt cần phải làm gì?

    Vượt bão Covid-19: Doanh nghiệp Việt cần phải làm gì? 2021-09-14 14:30:53

    Dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống và kinh tế xã hội, trong đó cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng đang chịu những tác động...