bao loan hong kong

  • Bãi khóa, đình công ở Hồng Kông

    Bãi khóa, đình công ở Hồng Kông 2019-09-03 08:17:32

    Hôm 2.9, hàng ngàn học sinh, sinh viên và người lao động Hồng Kông bãi khóa, tổ chức đình công để phản đối chính quyền đặc khu. Sinh viên Đại học Trung văn Hồng Kông biểu tình hôm qua Ngay ngày khai...