bảo trì đường bộ

  • Dân sẽ giám sát bảo trì đường bộ qua mạng

    Dân sẽ giám sát bảo trì đường bộ qua mạng 2019-10-05 07:15:41

    Với việc công khai thông tin, nhà thầu, đơn vị quản lý đường sau khi tiếp nhận phản ánh của dân sẽ có phương án xử lý kịp thời sự cố, hư hỏng… Nhiều tài xế khi đi trên đường gặp ổ...