Bảo vệ khách sạn Grand Plaza đuổi dân trú mưa

  • Bảo vệ Grand Plaza đuổi dân trú mưa: Khách VIP là ai?

    Bảo vệ Grand Plaza đuổi dân trú mưa: Khách VIP là ai? 2019-08-31 09:00:34

    Khách VIP đang ngồi trên chiếc xe vào khách sạn cũng không ai muốn xua đuổi người dân để nhường đường cho mình Nam nhân viên khách sạn Grand Plaza Trần Duy Hưng xua đuổi người dân trú mưa, đại diện...