bắt học sinh quỳ

  • Quỳ không chết, con hư mới chết!

    Quỳ không chết, con hư mới chết! 2019-05-13 16:10:27

    Đã bao giờ các vị phụ huynh tự vấn lại bản thân: Mình đã dạy con mình như thế nào trước khi giao con cho nhà trường chưa? Tôi phải hỏi câu hỏi này, vì hiện nay, rất nhiều phụ huynh có tâm lý “Ở...