bất tuân dân sự

  • “Bất tuân dân sự” – Hiểm họa khôn lường

    “Bất tuân dân sự” – Hiểm họa khôn lường 2019-09-13 11:51:01

    Thoạt nghe có vẻ rất ôn hòa, dân sự, không bạo lực… song phong trào “bất tuân dân sự” đã mang lại những hiểm họa khôn lường, thậm chí khủng hoảng toàn diện, sâu sắc cho nhiều vùng lãnh thổ,...