BBC Việt ngữ

  • Chống tham nhũng trong vòng vây của ly gián kế

    Chống tham nhũng trong vòng vây của ly gián kế 2019-05-22 09:36:30

    Trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử thì “LY GIÁN KẾ” được coi là kế thâm hiểm nhất lại “dễ ăn” nhất để hạ gục đối thủ. Đây cũng là chiêu thức đang cực kỳ thịnh hành được các “chuyên...