bê bối của tổng thống Hàn Quốc

  • Buồng giam 6,5 m2 của ‘Thái tử Samsung’

    Buồng giam 6,5 m2 của ‘Thái tử Samsung’ 2019-03-15 18:30:42

    Jay Y. Lee (Lee Jae Yong), phó chủ tịch và là người thừa kế tập đoàn Samsung, vừa bị bắt hôm 17/2. Ông bị giam tại một buồng giam rộng hơn 6 m2. Reuters miêu tả ông Lee, lãnh đạo đời thứ ba của tập...