bệnh sĩ diện

  • Quyền thất bại và bệnh sĩ diện của cha mẹ

    Quyền thất bại và bệnh sĩ diện của cha mẹ 2019-06-20 06:10:32

    Ai cũng có quyền thất bại. Người lớn cũng từng sai, từng thua, từng lầm lạc nhưng dường như chúng ta lại không cho con trẻ quyền được thất bại. Cái tư tưởng “con trượt, bố mẹ biết giấu...