Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM

  • Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM ‘kêu cứu’

    Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM ‘kêu cứu’ 2019-09-13 06:21:16

    Đầu tháng 9.2019, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM gửi công văn đến UBND TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM “cầu cứu” về việc chưa được cấp chỉ tiêu quy hoạch xây dựng khoa khám bệnh.  Hành lang...