bệnh viện nhi đồng TPHCM

  • Những sai phạm tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM

    Những sai phạm tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM 2018-12-05 08:44:22

    Dự án Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM được đánh giá là bệnh viện nhi hiện đại nhất Đông Nam Á. Bệnh viện Nhi đồng TP bị nhiều khiếu nại ngay từ khi mời thầu Nhưng từ khi mới bán hồ sơ mời thầu...