bệnh viện Từ Dũ

  • TP.HCM chính thức có ngân hàng sữa mẹ đầu tiên

    TP.HCM chính thức có ngân hàng sữa mẹ đầu tiên 2019-04-10 22:20:10

    Ngày 10-4, Ngân hàng sữa mẹ Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) chính thức hoạt động sau 2 năm chuẩn bị. Đây là ngân hàng sữa mẹ đầu tiên ở khu vực phía Nam và thứ 2 tại Việt Nam, sau ngân hàng sữa mẹ tại...