bếp ăn cơ quan

  • Bếp ăn cơ quan hơn nửa con cháu sếp: Sự thật khác

    Bếp ăn cơ quan hơn nửa con cháu sếp: Sự thật khác 2019-09-11 15:00:46

    Theo PGS.TS Nguyễn Văn Nam, khó dẹp bỏ các bếp ăn tập thể bởi đó là nơi để nhiều cán bộ, lãnh đạo nhậu nhẹt, tiếp khách mà không bị… soi.  Trước tình trạng đi đến đâu cũng tồn tại...