Bếp Dã chiến Việt Nam

  • Bếp Dã chiến Việt Nam lập thành tích mới

    Bếp Dã chiến Việt Nam lập thành tích mới 2019-08-14 09:55:33

    Tham gia Army Games 2019 tại LB Nga, Đội tuyển Bếp Dã chiến Việt Nam lần đầu tiên lọt vào giai đoạn 3 của môn thi, vượt thành tích so với lần đầu tham gia hội thao vào năm ngoái, ở nội dung bắn súng,...